Partnerzy

Fundacja Greenpower Polska współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi a głównymi partnerami są:

Emt Systems

Partnerzy razem